Ana Dent S.R.L.

Colaborarea dintre Ana Dent S.R.L. și Vertical Finance S.R.L. constă în întocmirea documentației complete pentru investiția ”Construcţie, amenajare şi dotare la standarde europene – cabinet stomatologic “Ana Dent în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul PNDR 2014 – 2020 SubMăsura 6.4 – ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Satimpex S.R.L.

Colaborarea dintre Satimpex S.R.L. și Vertical Finance S.R.L. constă în întocmirea documentației complete pentru investițiaDezvoltarea activității de producție textile a societății Satimpex S.R.L. din comuna Sânandrei în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul PNDR 2014 – 2020 SubMăsura 6.4 – ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Red Plant S.R.L.

Colaborarea dintre Red Plant S.R.L. și Vertical Finance S.R.L. constă în întocmirea documentației complete pentru investiția ”Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice” în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul PNDR 2014 – 2020 SubMăsura 4.1 – ”Investiții în exploatații agricole”.

Plasess Romania S.R.L.

Colaborarea dintre Plasess Romania S.R.L. și Vertical Finance SRL constă în întocmirea documentației complete pentru investiția Creşterea competitivităţii economice a societăţii Plasess Romania S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente pentru injecţie mase plastice în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul POS CCE 2007-2013 – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru  întreprinderile mari”.

V.D.S. Balcan Trade S.R.L.

Colaborarea dintre V.D.S. Balcan Trade S.R.L. și Vertical Finance SRL constă în întocmirea documentației complete pentru investiția „Creșterea capacității de producție a V.D.S. Balcan Trade S.R.L. prin achiziția de echipamente tehnologice mase plastice În vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul POS CCE 2007-2013 – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru  întreprinderile mari”.

Arhiepiscopia Timisoarei

Colaborarea dintre Arhiepiscopia Timișoarei, în calitate de solicitant și Universitatea de Vest din Timișoara prin Facultatea de Arte și Design, în calitate de partener, și Vertical Finance SRL constă în întocmirea documentației complete pentru investitia ”Conservarea și facilitarea accesului la patrimoniul cultural – religios prin digitizare” în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul Programului Conservarea și Revitalizarea…

Consiliul Judetean Timis

Colaborarea dintre Consiliul Județean Timiș, având ca beneficiar Spitalul Clinic Județean de Urgența Timiș, și Vertical Finance SRL constă în întocmirea documentației complete pentru faza Analiza Cost – Beneficiu pentru investitia ”Modernizare Ambulator de Specialitate S.C.J.U.T.”  în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie…

S.A.B. Casting Machining S.R.L.

Colaborarea dintre S.A.B. Casting Machining S.R.L., societate membră a grupului S.A.B. Franța și Vertical Finance SRL constă în întocmirea documentației complete pentru investiția ”Extindere S.C. S.A.B. Casting Machining S.R.L. în cadrul industriei automotive”, în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul Schemei de Ajutor de Stat instituită prin H.G. nr. 1680/2008. Documentația a fost întocmită în luna noiembrie.

V.D.S. Balcan Trade SRL

Colaborarea dintre V.D.S. Balcan Trade SRL și Vertical Finance SRL constă în întocmirea documentației complete pentru investiția Creșterea capacității de producție a V.D.S. Balcan Trade S.R.L. prin achiziția de noi echipamente tehnologice” pentru obținerea unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul Schemei de Ajutor de Minimis. Documentația a fost întocmită în lunile iulie-august 2013.

Termostampi Rom SRL

Colaborarea dintre Termostampi Rom SRL și Vertical Finance SRL constă în întocmirea documentației complete pentru investiția Creșterea și consolidarea capacității de producție a S.C. Termostampi Rom S.R.L. prin achiziția de echipamente tehnologice” pentru obținerea unui sprijin financiar nerambursabil prin intermediul Schemei de Ajutor de Minimis. Documentația a fost întocmită în lunile iulie-august 2013.