Programe pentru dezvoltarea IMM-urilor

Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumită în continuare AIPPIMM (www.aippimm.ro), aflată în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, are rolul de realizare al politicilor guvernamentale în domeniul implementării proiectelor și programelor pentru întreprinderi mici și mijlocii de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării acestora. Programele…

Programul Operațional Competitivitate

Programul Operaţional Competitivitate, denumit în continuare POC, a fost identificată în Acordului de Parteneriat ca fiind una din cele cinci provocări privind dezvoltarea României, subliniind necesitatea îmbunătăţirii capacităţii de inovare şi cercetare pentru dezvoltarea de produse, servicii, afaceri, procese şi modele sociale, precum şi îmbunătăţirea mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a lanţurilor valorice pe…

Finanțare 100% nerambursabilă prin POR 2.1

Program: Programul Operaţional Regional (POR) Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor” Prioritatea de intervenţie 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi,  inclusiv prin incubatoare de afaceri”  Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate…

Strategie de marketing personalizată

CE ESTE O STRATEGIE DE MARKETING? Strategia de marketing este un proces strategic care vă va permite să vă concentrați resursele în optimizarea oportunităților de afaceri în scopul creșterii vânzărilor și a obținerii unui avantaj competitiv sustenabil. Această strategie a organizației concretizează toate obiectivele de marketing într-un Plan de marketing pe termen mediu sau lung.…

Analize financiare

CE ESTE O ANALIZĂ FINANCIARĂ? O analiză fianciară este unul dintre cele mai importante instrumente ale managementului performant, prin intermediul căreia vă sunt furnizate informaţii importante cu privire la situaţia economico-financiară a companiei dumneavoastră. O analiză financiară elaborată într-un mod cât mai eficient stă la baza identificării unor probleme cu care se confruntă o companie…

Ajutor de Stat pentru Investiții mari

Conform HG nr. 1680/2008, se acordă ajutor de stat în perioada 2008-2013 pentru investiţiile ale căror costuri eligibile sunt mai mici de 50 milioane euro, intensitatea brută a ajutorului de stat regional nu poate depăşi 50% din costurile aferente investiţiei iniţiale sau din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu  personalul nou-angajat, dar nu mai mult de 28.125.000 Eur.

Cooperare transfrontalieră

INTERREG – Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA Romania-Serbia 2014-2020 –  call 2015 APEL DE DEPUNERE: 15.09.2015 –01.02.2016, repectiv 15.09.2015- 15.03.2016 (proiecte strategice). UPDATE: Comunicat oficial BRCT ”Un număr de 193 de cereri de finanțare au fost depuse până la 1 februarie 2016 – data limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul primului apel de proiecte…