810.000 mii de lei de la Trezoreria Statului pentru plata prefinantarilor catre beneficiarii Programului Operational Regional

You are here:
PROIECT POR